Zuzia 11

Już jest! – Nowa wersja ZUZIA11.05

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować o opublikowaniu nowej wersji programu ZUZIA11.

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami oraz do pobrania programu.

 

Problemy z bazą cenową Sekocenbud 2 kwartał 2015 w programie ZUZIA 9

W związku ze zmianami wprowadzonymi przez wydawcę baz cenowych Sekocenbud informujemy, iż program ZUZIA w wersjach starszych niż wersja 10 nie wspiera pełnej bazy cenowej wydawanej od 2 kwartału 2015 roku.

W związku z powyższym oferujemy naszym klientom możliwość zakupienia aktualizacji programu ZUZIA9 do najnowszej wersji w promocyjnej cenie 500,00zł +VAT.

Z promocji mogą skorzystać klienci, którzy przedstawią dowód zakupu bazy cenowej Sekocenbud RMS-MAX na 2 kwartał 2015 roku.

Z promocji można skorzystać tylko poprzez formularz umieszczony na stronie.

Zuzia to jedyny program do kosztorysowania w pełni współpracujący z MS Excel. Posiada rozbudowane możliwości eksportu do Excela kosztorysu razem z pełnymi zestawieniami. Zuzia10 ma także możliwość importu danych zapisanych w Excelu przy zachowaniu elastyczności w definiowaniu tego co i w jakim zakresie ma być importowane. Opcja ta jest wykorzystywana podczas współpracy inwestorów i wykonawców w zakresie przekazywania danych do wyceny w otwartym, standardowym formacie. Format *.xls używany do wymiany danych umożliwia także eksport i import z Open Office. Nowością jest możliwość utworzenia jednej pozycji kosztorysowej ze wskazanych wielu istniejących pozycji szczegółowych. W efekcie końcowym otrzymujemy jedną pozycję szczegółową, zawierającą nakłady rzeczowe przeniesione z pozycji składowych.
Zuzia daje możliwość zapisu kosztorysu w uniwersalnym formacie XML, który pozwala na komunikację z wieloma aplikacjami oraz integrację programu do kosztorysowania z systemami do zarządzania, a przede wszystkim wymianę kosztorysów z innymi programami do kosztorysowania. Zuzia pozwala tworzyć elementy scalone (pozycje scalone), które składają się z dowolnych pozycji kosztorysowych. Element scalony ma własny opis i obmiar, a jego wartość jest równa sumie wartości pozycji składowych. Poprzez element scalony uzyskujemy efekt ukrycia szczegółów kalkulacji wykonania roboty, równocześnie nie tracąc danych w niej zawartych. Element scalony jako kalkulacja wartości roboty może zostać zapisany w Cenniku Scalonym, pozwoli to na zastosowanie otrzymanej wartości w późniejszych wycenach robót lub obiektów. Zuzia10 pozwala tworzyć w kosztorysie pozycje wariantowe umożliwiające przedstawienie alternatywnych technologii lub systemów wykonania danej roboty. Tak opracowane kosztorysy pozwalają na szybkie i profesjonalne wybranie optymalnego rozwiązania, a dana robota może być przedstawiona w różnych wersjach realizacji. Decyzję, co do wyboru określonej wersji możemy podjąć w każdej chwili opracowywania kosztorysu poprzez wybranie odpowiedniego wariantu. Obliczanie bieżącej wartości kosztorysu to nasz oryginalny pomysł, wprowadzony dość dawno i przyjęty obecnie jako standard przez innych producentów systemów kosztorysowych. W trakcie tworzenia kosztorysu na bieżąco wyświetlane są informacje o wartości całkowitej kosztorysu oraz poszczególnych jego elementów. Każda czynność wykonana przez użytkownika znajduje swoje odbicie w końcowej sumie kosztorysu wyświetlanej przez cały czas na ekranie. Jeśli w jednym czasie otwartych jest kilka kosztorysów na ekranie widoczne są końcowe wartości każdego z nich. Również w każdej pozycji wyświetlana jest bieżąca wartość całkowita i jednostkowa

  • Facebook
  • Google+
  • YouTube