kosztorys inwestorskikosztorys powykonawczyprzedmiar

Kosztorysy budowlane i instalacyjne

Kosztorysowanie robót budowlanych i kosztorysy budowlane  wykonywane są na podstawie dostarczonych projektów, przedmiarów przez Zleceniodawcę lub na podstawie obmiarów zrobionych bezpośrednio na budowie. Oferta w dziedzinie kosztorysowania proponowana przez Biuro Kosztorysowe Constans jest szeroka i z pewnością zainteresuje każdego obecnego lub przeszłego Inwestora. Nie zlecaj lub nie bierz zlecenia bez profesjonalnie zrobionego kosztorysu. Nasza oferta kosztorysowa jest cały czas uzupełniana o nowe możliwości programu do kosztorysowania.

Wykonujemy kosztorysy budowlane w programie Zuzia i nasz oferta obejmuje zakresy robót:

 • Budowlane
 • Budowlano – remontowe
 • Instalacji wewnętrznych elektrycznych
 • Instalacje wewnętrzne słaboprądowe
 • Instalacji wewnętrznych sanitarnych
 • Instalacji wewnętrznych mechanicznych
 • Wymiennikownie
 • Sieci zewnętrzne
 • Przyłącza wodno-kanalizacyjne, gazowe, ciepłownicze

W następującej konfiguracji:

 • Kosztorys inwestorski ( służy do określenia kosztów wykonanie robót)
 • Kosztorys ofertowy ( określa za jaką cenę mogą zostać wykonane roboty przez wykonawcę)
 • Kosztorys zamienny  ( powstaje w przypadku np. zmiany w projekcie)
 • Kosztorys powykonawczy ( służy do określenia wartości robót po wykonanym jakimś etapie lub całości)
 • Kosztorys dodatkowy ( występuje w przypadku zaistnienia robót dodatkowych np. na prośbę inwestora)
 • Kosztorys uproszczony  (kalkulacja ceny kosztorysu na podstawie wycen własnych)
 • Przedmiar robót ( zawiera opis prac które muszą zostać wycenione i wykonane)
 • Obmiar robót ( wykonywany jest po wykonaniu prac)
 • Pełna analiza kosztów z ofertami cenowymi
 • Analiza kosztorysów dostarczonych przez wykonawcę Inwestorowi
 • Oferta

Wszystkie analizy kosztowe i kosztorysy uwzględniają najnowsze cenniki sekocenbud i nośniki cenotwórcze (R, Kp,Z,Kz), ceny dostawców i producentów. Oferta cennikowa na materiały jest cały czas uzupełniana o wszelkie nowości techniczne.

Przygotowujemy również dokumentację dla potrzeb zamówień publicznych STWiOR.

 • Facebook
 • Google+
 • YouTube