Filmy instruktażowe dla kosztorysantów

Kolejny film instruktażowy jak wykonywać kosztorysy budowlane, instalacyjne lub sanitarne. W odcinku nr 2 będziemy się uczyć jak poprawnie wypełnić tabelki z narzutami dla wykonywanego kosztorysu. Jest to bardzo ważny etap w którym należy wpisać wartości narzutów  w odpowiednie rubryki zawarte w programie do kosztorysowania. W naszym przypadku jest to program do kosztorysowania Data Comp Zuzia wersja 12. Narzuty, zmieniają się cyklicznie co kwartał lub wydanie nowych składowych narzutów w np. Secocenbud będzie kolejna edycja dla programu kosztorysowego ZUZIA 12 link  do kosztorysów instalacyjnych  ...
  • Facebook
  • Google+
  • YouTube