Nowość w programie Zuzia

Czerwiec 2016 Wersja 12.00.4   Do bazy katalogów dodano następujące katalogi: Nr katalogu Nazwa KNR 9-28 Ocieplenia ścian budynków z użyciem płyt FRONTROCK; Orgbud, wydanie I, Poznań 2014 KNR 9-30 Latarnie oświetlenia solarnego i hybrydowego; Orgbud, wydanie I, Poznań 2015 Poprawiono następujące opcje programu: Przy zmianie kosztorysu złożonego na prosty, gdy rozdziały miały ustawione kotwice. Podczas przyjmowania nakładu Robocizny i Sprzętu z bazy RMS pojawiały się Nieznane SS’y, przy włączonej opcji Pokaż ceny (w bazie RMS). Po otwarciu pliku kosztorysu zapisanego jako „XML”, w którym na poziomie Elementu, Grupy, Rozdziału zdefiniowano krotność mniejszą od 1 (np. 0,40), wartość tej krotności była 0. Przy czytaniu zmiennych zdefiniowanych w obrębie grupy przedmiarowej (zapis i czytanie xml-a). Przy zmianie nakładu (materiału) na inny wraz ze zmianą jednostki (z kg na t), przy włączonej opcji przenieś cenę, nie przeliczała się norma. Przy czytaniu plików *.rds pochodzących z programu...
  • Facebook
  • Google+
  • YouTube